ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินการประกวดผักในครัวเรือน และการประกวดผักกวางตุ้ง ในพื้นที่ตำบลศรีบัวบาน


วันที่ 8 – 9 ธันวาคม 2565 นางสุทิน ดีอุโมงค์ เกษตรอำเภอเมืองลำพูน มอบหมายให้ นายพันธรัฐ สิทธิปรุ นายอานนท์ บุญเหมย นายเสฏฐวุฒิ มิ่งมงคลศศิธร และนายธีรวัฒน์ กัลยานี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลำพูน ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินการประกวดผักในครัวเรือน และการประกวดผักกวางตุ้ง ในพื้นที่ตำบลศรีบัวบาน ซึ่งเป็นหนึ่งกิจกรรมในงานวันเกษตรและของดีตำบลศรีบัวบาน ครั้งที่ 9 ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 20 – 24 ธันวาคม 2565 ณ เทศบาลตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน