การประชุม ศพก./แปลงใหญ่ ระดับอำเภอ ครั้งที่ 1/2566


วันที่ 9 ธันวาคม 2565 เวลา 08.30 น. นางสุทิน ดีอุโมงค์ เกษตรอำเภอเมืองลำพูน เป็นประธานในการประชุม ศพก./แปลงใหญ่ ระดับอำเภอ ครั้งที่ 1/2566 โดยมีคณะกรรมการเครือข่าย ศพก./แปลงใหญ่ อำเภอเมืองลำพูน ร่วมประชุม ดำเนินการประชุมโดย ร.ต.อ.วิสูตร กันไชยสัก ประธาน ศพก.ระดับอำเภอ พร้อมด้วยนายพันธรัฐ สิทธิปรุ และนายเสฏฐวุฒิ มิ่งมงคลศศิธร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วมดำเนินการจัดการประชุม โดยมีคณะกรรมการเข้าร่วมประชุม เพื่อรับทราบนโยบาย และแนวทางการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2566 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลำพูน