ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้าศึกษาต่อปริญญาโท

Welcome Back!! หลักสูตรที่ตอบโจทย์คนรุ่นใหม่เน้น Hybrid & Active Learningเปิดรับสมัครปริญญาโท หลักสูตรส่งเสริมและการจัดการนวัตกรรมเกษตรต่อยอดธุรกิจด้วยแนวคิดการบริหารจัดการนวัตกรรมเกษตร.

📯

ฮัลโหลฮัลโหล ปริญญาโท หลักสูตรส่งเสริมและการจัดการนวัตกรรมเกษตรมาแล้วค่าา

💫

รูปแบบจัดการเรียนการสอน จะเป็นแบบ มาเรียนจริง รู้จริง ลงมือปฏิบัติจริงสถานที่เรียน คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน / ออนไลน์.

👩‍🌾
👨‍🔧

หลักสูตรเหมาะสำหรับนิสิต นักศึกษา นักส่งเสริมการเกษตร นักวิจัย และ นักพัฒนาการเกษตร นักพัฒนาวิสาหกิจทางการเกษตร นักพัฒนาธุรกิจชุมชน ผู้ที่สนใจต่อยอดธุรกิจด้วยแนวคิดการบริหารจัดการนวัตกรรมเกษตรสามารถสมัครได้แล้วตั้งแต่วันนี้ โดยหลักสูตรจบได้ภายใน ปีครึ่ง – 2 ปี.ค่าธรรมเนียมแบ่งชำระเป็นรายเทอม

✅

เรียนวันเสาร์/อาทิตย์ (ทำ IS) การเรียนและกิจกรรมจะเป็นแบบ Online + Onsite.สมัครได้แล้วตั้งแต่วันนี้ – 16 กันยายน 2565สอบถามรายละเอียดหลักสูตรได้ที่

☎️

085-241-4443 หรือ 0-2942-8456, 0-2579-1025E-mail : agrktd@ku.ac.th#aecagrku#agricultural