สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลำพูน ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจ เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 วันที่ 8-12 สิงหาคม 2565 ออนไลน์ผ่าน Zoom