สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลำพูน ขอเชิญชวนเกษตรกรผู้สนใจร่วมอบรมเกษตรกรผู้ใช้วัตถุอันตราย “ไกลโฟเซต” ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนเข้ารับการอบรมได้ที่ http://exam_farmer.doa.go.th/doa_sprayer_exam4/farmer/