โครงการเชื่อมโยงการผลิตสู่ผู้บริโภคด้วยระบบเทคโนโลยีดิจิทัล

วันจันทร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2563 เวลา 9.00 น.  นางสาวกังสดาล ชัยยศ เกษตรอำเภอเมืองลำพูน พร้อมด้วยนายอานนท์ บุญเหมย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ  เข้าร่วมประชุมขับเคลื่อนโครงการเชื่อมโยงการผลิตสู่ผู้บริโภคด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล  ร่วมกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร และบริษัท คิวบ๊อคซ์ พอยท์ จำกัด(Farm Book)  ณ ห้องประชุมศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ม.10 ตำบลอุโมงค์ โดยได้กำหนดพื้นที่นำร่อง คือ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่ผักปลอดภัยตำบลอุโมงค์  เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากเชื่อมโยงการผลิต แปรรูปและการตลาดด้วยการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล