ประชุมประจำสัปดาห์และปรับปรุงภูมิทัศน์สำนักงาน


วันจันทร์ที่ 13 กรกฎาคม 2563 นางสาวกังสดาล ชัยยศ เกษตรอำเภอเมืองลำพูน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลำพูน ดำเนินการจัดประชุมประจำสัปดาห์ เพื่อชี้แจงข้อราชการ ติดตามผลการดำเนินงาน ผลการเบิกจ่ายตามโครงการตามระบบส่งเสริมการเกษตรประจำปีงบประมาณ ปี 2563 ปรับปรุงภูมิทัศน์ ณ สำนักงานเกษตรอำเภอเมือง จังหวัดลำพูน