วันพฤหัสบดีที่ 2 กรกฎาคม 2563 เวลา 9.30 น. นางสาวกังสดาล ชัยยศเกษตร อำเภอเมืองลำพูน เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางการดำเนินโครงการพัชรธรรม สืบสานจิตวิญญาณลุ่มน้ำกวง ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา โดยมีนายวรยุทธ เนาวรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานในการประชุมและได้ชี้แนะแนวทาง ณ ฝายพัชรธรรม บ้านวังไฮ หมู่ที่ 7 ตำบลเวียงยอง อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน