โครงการฝึกอบรมการป้องกันและกำจัดศัตรูพืช หลักสูตร การขยายเชื้อราไตรโคเดอร์ม่าและหัวเชื้อจุลินทรีย์ชีวภาพ


       วันที่ 2 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. นางสาวกังสดาล ชัยยศ เกษตรอำเภอเมืองลำพูน มอบหมายให้ นายพันธรัฐ สิทธิปรุ และนายอรรถพร เฉยพันธ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลำพูน มอบพันธุ์พืชโครงการบ้านพอเพียงเลี้ยงชีวิตสู้โควิด-19 แก่ อกม.และเกษตรกร ตำบลศรีบัวบาน และร่วมดำเนินการโครงการฝึกอบรมการป้องกันและกำจัดศัตรูพืช หลักสูตร การขยายเชื้อราไตรโคเดอร์ม่าและหัวเชื้อจุลินทรีย์ชีวภาพ โดยกองเกษตรเทศบาลตำบลศรีบัวบาน และศบกต.
ศรีบัวบาน จัดอบรมแก่กลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ข้าวตำบลศรีบัวบาน จำนวน 60 ราย ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) หมู่ 7 ต.ศรีบัวบาน อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน