สำนักงานเกษตรจังหวัดแพร่ศึกษาดูงานวิสาหกิจชุมชน


วันพุธที่ 1 กรกฎาคม 2563 เวลา 08.30 น. นางสาวกังสดาล ชัยยศ เกษตรอำเภอเมืองลำพูน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลำพูน ร่วมให้การต้อนรับนายสมมารถ สยมภาค เกษตรจังหวัดแพร่ เจ้าหน้าที่ และผู้แทนเกษตรกรจังหวัดแพร่ ในการศึกษาดูงานการแปรรูปลำไยเนื้อสีทอง ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแม่บ้านริมร่อง และการผลิตผักปลอดภัย ณ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปลงใหญ่ผักปลอดภัยตำบลอุโมงค์ ตามโครงการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันการเกษตรระดับภูมิภาค ปี 2563