วันจันทร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลำพูน จัดประชุมเพื่อชี้แจงข้อราชการ วางแผนและสรุปผลการดำเนินการงานส่งเสริมการเกษตร